Pomiń menu

Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie

Naszym głównym celem jest praca na rzecz wyrównywania szans rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z terenów wiejskich oraz propagowanie powszechności jeździectwa. Działamy przede wszystkim na rzecz ogólnej integracji lokalnej, wspierania warunków rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, a także dbałości o jakość i wysoki poziom edukacji społeczności wiejskiej.