Pomiń menu

Fundacja "OSTATNI REJS"

Sercem Fundacji są Wolontariusze. Zajmujemy się integracją Rodzin Marynarskich, a szczególnie poszkodowanych przez zdarzenia losowe (tragedie morskie), które wydarzyły się poza granicami naszego kraju. Fundacja posiada status OPP (organizacja pożytku publicznego) i może przyjmować 1% (procent) podatku. Na płaszczyźnie lokalnej pozyskujemy środki unijne i pomagamy aktywizować osoby wykluczone społecznie. Dla osób starszych, dorosłych, dzieci i młodzieży oferujemy dobre praktyki spędzania wolnego czasu m.in. uczestnictwo w wolontariacie obywatelskim.

Co nowego?