Pomiń menu

Fundacja PRO HOMINI

Fundacja zajmuje działaniami na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasze działania obejmują nie tylko pomoc społeczną lecz również aktywizację kulturalną i społeczną mieszkańców powiatu otwockiego. Wierzymy, że nasz ruch społeczny pobudzi mieszkańców powiatu do współpracy na rzecz "małej ojczyzny".

Udział w poprzednich edycjach