Pomiń menu

Fundacja Przestrzeń do życia (Archiwum)

Celem Fundacji jest budowanie przekonania o potrzebie zrównoważonej i przyjaznej przestrzeni na ludzi, zwierząt i roślin, a także atrakcyjnej dla użytkownika przestrzeni nieożywionej. O istnieniu i potrzebie zaangażowania i realnego wpływu na jej jakość oraz funkcje. Ale także optymalizacja wykorzystania przestrzeni publicznych. Tych już istniejących, często niedostępnych przez większość czasu lokalnym społecznościom. To propozycje tworzenia wspólnej przestrzeni również jako wspólnego spędzania czasu.