Pomiń menu

Fundacja Spełnienie

Fundacja non profit, działamy jak narazie lokalnie, głównie na rzecz osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem, dysfuncjami, patologią. Bardzo ważne są dla nas działania wolontariackie i promowanie wolontariatu jak i wszelkie działania i inicjatywy prospołeczne.  Niecały rok czasu prowadzimy punk Banku żywności.  Organizujemy kolonie dla dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, zagrożonych przemocą i uzależnieniami różnego rodzaju, dla tych dzieci kolonia jest darmowa ( środki pozyskujemy z realizacji zadania publicznego i zbiórek ) organizujemy różnego rodzaju eventy, szkolenia, pikniki, wydarzenia sportowe. Bardzo byśmy chcieli stworzyć świetlicę socjoterapeutyczną.

Co nowego?