Pomiń menu

Fundacja Zustricz (Archiwum)

Fundacja ZUSTRICZ działa na rzecz zbliżenia i współpracy polsko-ukraińskiej, przełamywania barier i stereotypów, budowania nowoczesnych, demokratycznych społeczeństw. Fundacja wpiera integrację ukraińców mieszkających w Polsce, pomaga im w adaptacji do nowego środowiska. Szczególne znaczenie dla Fundacji ma również promocja kultury i nauki, w tym organizacja wydarzeń kulturalnych i spotkań naukowych.