Pomiń menu

Fundacja Swiętego Mikołaja i idee ponadczasowe

Nasza Fundacja powstała, w miesiącu wrześniu 2007 roku. Jest ona kontynuatorką działąń Stowarzyszenie Nr rejestrowy to: OA 5050/12/04. Celem statutowym fundacji jest: & 8. Celem fundacji jest rozwój nauki, uzdolnień, kultury i wychowania poprzez wspieranie i udział dzieci, młodzieży i każdego człowieka we wszystkich obszarach dozwolonych prawem szczególnie uwzględniając w swoim działaniu idee ponadczasowe. Nasza działalność jest bardzo różnorodna.Specjalizujemy się w wielokulturowośći, wieloetnicznośći, wielonarodowośći i wielowyznaniowości. Sprawy międzynarodowe są nam szczególnie bliskie.