Pomiń menu

Społeczna Grupa ds. Rewitalizacji

Jesteśmy nieformalną grupą osób, które poznały się działając na rzecz ochrony Wzgórz Piastowskich w Zielonej Górze. Naszym celem jest integracja osób z różnych środowisk, które lubią Wzgórza i spędzają tu czas, promocja lokalnej turystyki oraz edukacja przyrodnicza i historyczna. Chcemy też przekonać władze samorządowe, że można pogodzić cele rekreacyjno-sportowe z ochroną walorów przyrodniczych i historycznych Wzgórz, i że warto współpracować z mieszkańcami w kształtowaniu wspólnej przestrzeni. Dotychczas braliśmy udział się w takich działaniach jak organizacja pikników sąsiedzkich i spacerów edukacyjnych we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami, angażowaliśmy się w konsultacje dot. Wzgórz prowadzone przez Urząd Miasta.