Pomiń menu

homofaber

Homo Faber to lubelska organizacja pozarządowa działająca od 2004 r. w obszarze praw człowieka. Podstawowym obszarem zainteresowania organizacji jest relacja jednostki i władzy. Organizacja za cel stawia sobie krytyczne, i jednocześnie merytoryczne obserwowanie, czy władza publiczna skutecznie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy przestrzega praw i wolności człowieka. Stowarzyszenie podejmuje się rzecznictwa na rzecz grup mniejszościowych i wykluczonych. Metodami działania organizacji są: edukacja, monitoring, rzecznictwo. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi trzy podstawowe programy: Dobre Rządzenie, Międzykulturowość, Zrównoważony Rozwój.