Pomiń menu

Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet

Stowarzyszenie ERA KOBIET działa na rzecz aktywizacji kobiet. W ramach celu głównego działa na rzecz grup dyskryminowanych, przeciwdziała dyskryminacji,przemocy ze wzgl.na płeć,praw człowieka i równouprawnienia. Prowadzi Koszalińskie Centrum Praw Kobiet, organizuje kongresy kobiet, bibliotekę równościową i kawiarnie obywatelskie.