Pomiń menu

Obywatele Kreatywni

Działalność obywatelska, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie idei pomocniczości oraz dialogu społecznego, dążenie do wzmacniania inicjatyw społecznych. Inicjowanie i wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych ma rzecz zwiększenia przejrzystości  i uczciwości życia publicznego. Zabiegaliśmy o powstanie Publicznego Rejestru Umów z pozytywnym rezultatem. Organizujemy spotkania dla mieszkańców miasta Malborka i powiatu malborskiego oraz debaty.

Co nowego?