Pomiń menu

Piekarska Grupa Inicjatyw

Pobudzanie aktywności i świadomości społecznej mieszkańców, monitorowanie funkcjonowania organów samorządowych, promowanie społeczeństwa obywatelskiego, czynny udział w procedowaniu uchwał ważnych z punktu widzenia mieszkańców.