Pomiń menu

Uczestnicy projektu "Akademia Aktywności Społecznej"

Uczestnicy projektu "Akademia Aktywności Społecznej" realizowanego w ramach Programu "Młodzież w działaniu" Akcja 1.3 Młodzież w demokracji to grupy młodzieży między 13 a 30 rokiem życia, które chcą być bardziej aktywne na rzecz społeczności lokalnych. Młodzież uczestnicząca w projekcie ma możliwość wykorzystania zdobycia wiedzy, kompetencji i umiejętności, które pozwolą im przygotowywać, realizować, promować działalność młodzieży i organizacji pozarządowych. W ramach jednego z modułów projektu jest realizowany przegląd filmów pt.: "Odczarowanie demokracji" oraz przygotowywana jest platforma e-learningowa moodle.