Pomiń menu

Siedlisko

Stowarzyszenie powstało w celu podejmowania działań określonych w Statucie, a mających poprawić warunki życia lokalnej społeczności poprzez zaktywizowanie i edukację mieszkańców. Działania podejmowane przez Stowarzyszenie mają wyposażyć lokalną społeczność w umiejętności umożliwiające efektywne jej uczestnictwo we wszystkich istotnych aspektach dotyczących życia mieszkańców. Działalność Stowarzyszenia ma uczynić lokalną społeczność aktywną i świadomą swojej mocy sprawczej w podejmowaniu działań i wpływie na jakość życia i stan środowiska.

Co nowego?

Udział w poprzednich edycjach