Pomiń menu

STOWARZYSZENIE GND

Stowarzyszenie GND jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000341630 z siedzibą w Niedrzwicy Dużej. Podejmuje działania w celu umożliwienia równego, bez względu na przekonania, uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania poglądów, wspomagania rozwoju gospodarczego, oświaty, nauki, sportu itp. Szczególnie na płaszczyźnie wspólnoty lokalnej - Gminy Niedrzwica Duża. W ostatnich miesiącach włączyliśmy się np w proces uchwałodawczy i następnie powoływania młodzieżowej rady gminy.

Co nowego?

Udział w poprzednich edycjach