Pomiń menu

Stowarzyszenie Jezierzyca-Krzelów

Zaczęło się od modernizacji świetlicy, którą remontowaliśmy z wypracowanych przez siebie środków, angażując własną pracę. Na jej wyposażenie pozyskaliśmy środki zewnętrzne z małych projektów w ramach osi LEADER z PROW 2007-2013. Działania prowadzimy systematycznie niezależnie od wygranych projektów i kierujemy do wszystkich, także młodych. Są to zarówno różne imprezy cykliczne takie jak: kolędowanie na wsi, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, warsztaty edukacyjne, szkolenia, jak i przygotowanie i wdrażanie sołeckiej strategii rozwoju czy inicjowanie wspólnych działań mieszkańców. Współpracujemy z podobnymi do naszej społecznościami wiejskimi, dzieląc się doświadczeniem i pomysłami. Wiele działań robimy bez zaangażowania środków pieniężnych. Bardzo ważne jest dla nas pielęgnowanie tożsamości i wspólnej historii mieszkańców naszej wsi. Nasze stowarzyszenie w 2010r. po raz I zorganizowało wyjazd do miejsc urodzenia naszych ojców na Kresy Wschodnie.Zaraz po powrocie zaprosiliśmy byłych mieszkańców Krzelowa - Niemców organizując im tak ciepłe i serdeczne przyjęcie, jakie my przeżyliśmy będąc na Ukrainie. W 2012r. zaprosiliśmy do nas na tydzień grupę 50 os.młodzieży i dzieci z Borek na Ukrainie pozyskując dotację na to działanie z Fundacji Polska Miedź. W roku 2013 znowu byliśmy na Ukrainie w B.W, aby zadbać o cmentarz polski. Podpisaliśmy umowę partnerską z tamtejsza Radą.Wracając do Kraju zabraliśmy ze sobą ziemię z kilku cmentarzy skąd pochodzą obecni mieszkańcy naszego Krzelowa.Ziemia została uroczyście złożona w pomniku,który nazywamy "Miejscem Pamięci Przodków Naszych" wykonany z inicjatywy obecnej prezes naszej organizacji.Przy wsparciu środków województwa zrealizowaliśmy projekt dot. stworzenia kroniki multimedialnej wsi, w ramach której zebraliśmy kilkadziesiąt godzin wspomnień najstarszych mieszkańców naszej miejscowości.Mimo tak wielu działań , które poczyniliśmy łącznie z wyposażeniem jak i remontem świetlicy obecna pani wójt wymówiła nam siedzibę w budynku wyremontowanej przy naszym udziale świetlicy wiejskiej.

Co nowego?