Pomiń menu

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Dubiecko oddział Nienadowa Górna (Archiwum)

Kobiety, działające w Nienadowej Górnej, współpracują od 2007 r. Postawiły sobie jako zadanie działanie na rzecz lokalnej społeczności. Przede wszystkim stwarzają okazję, by kobiety mogły spotkać się w swoim gronie. Stąd w Nienadowej Górnej odbywają się cykliczne spotkania w lokalnym oddziale Gminnego Ośrodka Kultury, kultywowane są obchody świąt kościelnych i lokalnych. Powstał chór, w którego składzie są zarówno starsze kobiety jak i młodzież,  od września br realizowany będzie program Seniorzy na start, mający na celu aktywizacje osób, które przekroczyły lat 60. Czytaj więcej: https://pomorska.pl/chcesz-zostac-radnym-skorzystaj-z-tych-porad/ar/7136705