Pomiń menu

Stowarzyszenie INKUBATOR POMYSŁÓW

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w sądzie 25.07.2017 r., liczy 10 członków. Członkowie Stowarzyszenia od wielu lat aktywnie działają w lokalnym środowisku, m.in. poprzez podejmowanie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnej. Celem działalność statutowej Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia lokalnej społeczności, inspirowanie różnych form działalności mieszkańców, popieranie inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego, łącznie z  pozyskiwaniem środków finansowych z dostępnych funduszy pomocowych, integrowanie środowiska poprzez włącznie się w organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych, wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej. Wśród członków Stowarzyszenia są lokalni liderzy, a także osoby działające aktywnie w środowisku zamieszkania, które wielokrotnie włączały się w akcje społeczne.

Co nowego?