Pomiń menu

Wspólna ZG

Wspólna ZG to tworząca się mała grupka ludzi, którzy mają chęć do podejmowania się różnych działań polegających na rozpoznaniu potrzeb i pomocy osobom potrzebującym jej, zachęcanie mieszkańców do uczestniczenia w życiu społeczno politycznym, podejmowanie działań mających na celu eliminowanie i piętnowanie nietolerancji, pogardy wobec osób pochodzących z innych krajów, wyznających inną religię, mających inną orientację seksualną. Prowadzenie działań edukacyjnych w tym zakresie. Takie mamy plany ale obecnie jest nas kilka osób i potrzebujemy merytorycznego wsparcia.