Pomiń menu

ZSP NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH

Szkoła jest instytucją dydaktyczno- wychowawczą, współpracuje z Młodzieżową Radą Gminy, jednym z ważnych jej celów jest kształtowanie prodemokratycznych postaw młodzieży oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Co nowego?