Pomiń menu

Aktywne Mieszkanki Luboszyc (Archiwum)

Jestem aktywną mieszkanką Luboszyc. Działam też aktywnie jako radna gminy. Powołałam zespół mażoretek po raz pierwszy w gminie.  Prowadzę społecznie lekcje obywatelskie i samorządowe dla uczniów. Zależy mi, aby wspólnie z nauczycielami i dyrektorami szkol  rozwijać samorządność wśród młodych ludzi. Chcę wspólnie z aktywnymi mieszkańci połączyć integrację seniorów z młodymi ludźmi, szukam inspiracji na cykliczne spotkania, imprezy.