Pomiń menu

Aktywne Płouszowice

Aktywne Płouszowice to grupa nieformalna, która działa od września 2022 roku. Składa się z 24 aktywistów i aktywistek, którzy chcą wprowadzić zmiany w swojej społeczności lokalnej, czyli w dwóch miejscowościach Gminy Jastków w województwie lubelskim: Płouszowicach i Dąbrowicy. Ich działania skupiają się na integracji i aktywizacji mieszkańców. W 2023 roku w ramach Akcji Masz Głos grupa zrealizowała projekt Przedmiototerapia. Na kontynuacje działania czyli projekt Przedmiototerapia 2.0 , grupa otrzymała grant w programie Edukacja Inspiracja Fundacji Szkoła z Klasą. W tegorocznej edycji Masz Głos, chcemy integrować mieszkańców naszej miejscowości, poprzez udział w grze terenowej Śladami Bitwy pod Jastkowem 1915.