Pomiń menu

Aktywni dla Nowego Miasta

Stowarzyszenie Aktywni dla Nowego Miasta działa od 2017 r. Powstało po to aby wspomóc samorząd w realizacji przedsięwzięć rozwijających naszą gminę. Głównymi celami stowarzyszenia są: wspieranie inicjatyw środowiskowych dot. rozwoju miasta i gminy, promocja obszaru gminy, rozwój turystyki, rekreacji oraz agroturystyki na terenie gminy oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Dzięki prężnemu działaniu i współpracy z samorządem udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć.