Pomiń menu

Aktywny Senior

Jesteśmy grupą nieformalną, współpracującą z Kołem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz KGW „Lilie i tulipany” w Dąbrowie Białostockiej. Zachęcamy emerytów do wyjścia z domów poprzez aktywizację ich na potańcówkach, wyjazdy do teatru lub na kabarety. Jesteśmy inicjatorami prac przy sadzeniu kwiatów w parku miejskim.
W naszej grupie aktywnych jest 10-15 osób, z kolei KZERiI zrzesza 54 osoby, a KGW „Liie i tulipany” to 32 osoby. Są to głównie seniorzy z Dąbrowy Białostockiej.
W ramach akcji Masz Głos 2023 chcemy zasadzić kwiatami rabatki w parku miejskim przy zaangażowaniu seniorów, którzy siedzą  domach, a wcześniej przeprowadzić warsztaty np. z komunikacji asertywności, a także warsztaty jak zachęcić emerytów do współpracy, po to aby im się chciało chcieć, w głównej mierze zadziałać przeciw ich wykluczeniu społecznemu. Zasadzenie kwiatów ma cieszyć oko w czasie pobytu i odpoczynku w parku na świeżym powietrzu czy też wyjście z wnuczętami w otaczający kolorowy świat.