Pomiń menu

Bagno Sołtys i Rada Sołecka

Nasza grupa działa od 2 lat. W tym czasie powołaliśmy Koło gospodyń Wiejskich, zakupiliśmy wyposażenie do świetlicy wiejskiej, wykonaliśmy sami ogrodzenie przy świetlicy. Pozyskaliśmy środki na ogrodzenie boiska, nasadzaliśmy bardzo wiele roślin na wsi. Zorganizowaliśmy pikniki rodzinne, imprezy integracyjne, czyny społeczne oraz akcje pomocy biednym, seniorom i potrzebującym. Szyliśmy maseczki, robiliśmy zakupy. Dodatkowo działamy aby wyremontować drogi, zrobić chodniki i oświetlenie.