Pomiń menu

Białogardzkie Stowarzyszenie Aktywności Sportowej (Archiwum)

 

   Białogardzkie Stowarzyszenie aktywności Sportowej jest stowarzyszeniem zwykłym opartym na pracy społecznej jego członków. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w lipcu 2019r. i rozpoczyna swoją oficjalną działalność. Członkowie stowarzyszenia już wcześniej jako nieformalna grupa „Białogard Run” propagowali aktywne spędzanie czasu.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.         Angażowanie do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

 

2.         Rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży.

 

3.         Udział członków stowarzyszenia w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

4.         Organizowanie zajęć sportowych oraz stwarzanie

warunków dla zapewnienia rozwoju i uzdolnień z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe.

 

5.         Ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i turystykę.

 

6.         Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

 

7.         Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

 

8.         Integracja pokoleniowa poprzez szeroko pojętą kulturę fizyczną.

 

9.         Organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport.