Pomiń menu

biuro-promocji-starostwa-powiatowego-w-piasecznie (Archiwum)

Biuro Promocji w Starostwie Powiatowym w Piasecznie tworzy i realizuje Program Współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Jest w związku z tym głównym łącznikiem między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną na szczeblu powiatowym. Biuro Promocji jest także koordynatorem Budżetu Obywatelskiego.