Pomiń menu

Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych (Archiwum)

1.      Charakterystyka organizatora (np. zakres działalności, misja, osiągnięcia):
Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych  działa od grudnia 2015r. Swoje doświadczenie opiera na pracy członków zarządu, wolontariuszy oraz członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie powstało by realizować cel jakim jest – wspieranie i rozwój aktywności społecznej i przyczynianie się do wzmacniania lokalnej społeczności.
Stowarzyszenie zrealizowało między innymi  następujące projekty :
1/ W 2016r. projekt „Kluby Kobiet Aktywnych 60+ ”  w ramach Rządowego Programu  dla osób starszych ASOS, zakładający działania służące ułatwieniu dostępu do kultury i sztuki kobietom z gmin w woj. lubelskim : Nałęczów, Bychawa, Radecznica, Cyców. W ramach projektu zorganizowane były ; warsztaty ruchowej ekspresji, warsztaty kulinarne, kulturoznawcze oraz wyjazd do Warszawy.  W projekcie ogółem brało udział 120 osób  w tym : 60 kobiet w wieku 60+ i 60 kobiet poniżej 60 r.ż. 
2/ Fio Lubelskie Lokalnie „Kobiety Aktywne na START. Wsparcie dla rozwoju aktywności społecznej .
3/  Współpracując z bankiem Żywności rozprowadzaliśmy żywność dla najbardziej potrzebujących rodzin.
3/ W 2018r. i 2019 r realizujemy projekt dla słuchaczy Bychawskiego Uniwersytety Trzeciego wieku pt. Aktywny i patriotyczny senior dla NIEPODLEGŁEJ” otrzymany od Narodowego Instytutu Wolności  z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach projektu zostały zorganizowane m.in: warsztaty komputerowe, prawne, etnograficzne,   rękodzieła ludowego, plastyczne, wicie wianka dożynkowego, garncarstwa, wikliniarstwa.
4/ W 2018r. realizowaliśmy 3 projekty grantowe z LGD Kraina wokół Lublina.
a/ projekty  – Akademia Lokalnego Lidera i Animatora ”
b/ Bychawska Akademia Aktywnego Seniora
c/ Forum Organizacji Pozarządowych pt : Kobiety i ich pasje.