Pomiń menu

chrzescijanska-misja-spoleczna-teen-challenge

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym ,pomoc uzależnionym i współuzależnionym, samotnym, pomoc duchowa,pomóc starszym.