Pomiń menu

Chrześcijańska Misja Społeczna ,, Teen Challenge "

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym ,pomoc uzależnionym i współuzależnionym, samotnym, pomoc duchowa,pomóc starszym.