Pomiń menu

Cisowo (Archiwum)

Cisowo położone jest w niedalekiej odległości od morza na terenie gminy Darłowo. Swoim obszarem zajmuje dwie miejscowości-Cisowo i Trzmielewo. Do priorytetów należy aktywacja społeczności wiejskiej oraz działania na rzecz poprawy infrastruktury urzytkowej. W naszym sołectwie prężnie działa OSP, Klub Seniora oraz świetlica środowiskowa. Warto zauważyć, że w roku 2018 byliśmy nominowani do nagrody Super Samorząd. Bierzemy czynny udział w wielu projektach tj, Działaj Lokalnie, Społecznik. Chętnie współpracujemy z innymi sołectwami i organizacjami pozarządowymi.