Pomiń menu

Dawid Popko

Dawid Popko jako mieszkaniec Zebrzydowic chciałby zdobyć większą wiedzę na temat kontroli organów samorządu i tego by ich zmotywować do większej aktywności na terenie gminy.  Wczytywać się w akty prawa miejscowego oraz kontrolować to na co jest wydawany budżetu i monitorować lokalne działania.