Pomiń menu

dom-kultury-filia-w-kurzelowie (Archiwum)

Działalność Domu Kultury to prowadzenie kół i zespołów zainteresowań,wspieranie amatorskiego ruchu kulturalnego, współpraca z miejscowymi placówkami oświatowo-wychowawczymi i orkiestrą OSP, współudział w organizowaniu lokalnych uroczystości