Pomiń menu

Dpartment Zmian Rzeczywistości

Jesteśmy grupą młodych ludzi chętnych do działania na rzecz społeczności lokalnej. Od 5 lat wspólnie angażujemy się w życie społeczne naszego miasta m.in. braliśmy czyny udział w różnych inicjatywach m.in. w Młodzieżowej Radzie Miasta Wyszkowa oraz Programie Wychowanie i Profilaktyka. Braliśmy udział w wielu projektach liderskich dedykowanych młodzieży organizowanych przez lokalne i ogólnopolskie organizacje. Współpracujemy z lokalnymi JST i NGO.