Pomiń menu

[email protected]

Naszym celem jest działalność charytatywna i wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji cudzoziemców.