Pomiń menu

Dzieje się w Rożentalu

Dzieje się w Rożentalu to grupa nieformalna z gminy Pelplin, którą połączyła chęć do spotkań i aktywności fizycznej. Na co dzień dążą do aktywizacji i integracji mieszkańców napływowych, którzy przeprowadzili się z miasta na tereny wiejskie. Grupa pracuje nad zwiększeniem zaangażowania w inicjatywy i akcje, wydarzenia i szkolenia. Chcą, aby mieszkańcy nie tylko w nich uczestniczyli, ale także je współorganizowali. Choć na co dzień każdy z nich pracuje zawodowo to nigdy nie brakuje im czasu na wspólne działania, popularyzację aktywności fizycznej, budowanie lokalnej tożsamości. W swoje działania starają się angażować wszystkich mieszkańców. W tegorocznej akcji zależy im na zorganizowaniu kampanii informacyjnej dotyczącej lokalnych miejsc pamięci i historii oraz pobudzaniu zainteresowania kulturą regionu. Kampanie chcą zorganizować we współpracy z Biblioteka Miejską i lokalnymi działaczami.