Pomiń menu

educentrum.kobył[email protected]

Educentrum Kobylka zajmuje się wspieraniem wszystkich  ludzi i aktywowaniem ich do wspólnych działań poprzez udział w koloniach, warsztatach wspólnych działaniach na rzecz miasta.