Pomiń menu

EduStacja

EduStacja jest nieformalną grupą edukacyjną działającą  na terenie Jedlni Letniska, która ma na celu aktywizację społeczności lokalnej. Tworzymy społeczne przestrzenie twórcze bazując na potencjale kreatywnym naszej społeczności, realizujemy warsztaty z obszaru edukacji kulturalnej finansowane z budżetu mazowieckiego. W ramach akcji Masz Głos chcemy zdobyć wiedzę w jaki sposób współpracować z władzami samorządowymi, aby jeszcze lepiej realizować cele aktywizacji społecznej na naszym podwórku, gminie i powiecie. Wyzwania dotyczą nawiązania współpracy  z lokalnymi władzami, stowarzyszeniami oraz fundacjami, aby na zasadach współpracy partnerskiej budować wzory postaw obywatelskich wśród społeczności lokalnej. W ramach akcji Masz Głos chcemy stworzyć Radę Senioralną,  która będzie reprezentacją organizacji zrzeszających seniorów, organizacji społecznych i pozarządowych, podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku, instytucji publicznych oraz osób fizycznych, które działają na rzecz  wspierania i reprezentowania zbiorowych potrzeb seniorów przy aktywnej współpracy z władzami miasta.