Pomiń menu

EKG-Białaczów

Od 13 lat poprzez społeczny portal internetowy o nazwie ,,Elektroniczna Kronika Gminy Białaczów” lokowany na stronie www.stowbial.pl staramy się w sposób zrozumiały (bez języka urzedowego) przybliżać problemy, informować o wydarzeniach,inspirować do działań, społeczność, która w tej gminie charakteryzuje się wysoce pasywną postawą wobec tego co dzieje się w gminie.