Pomiń menu

Elżbieta Nowicka - Słowik

Stworzenie zespołów technicznych ukierunkowanych na rozwiązanie problemów w oparciu o doświadczenia zawodowe lokalnej społeczności a nie o wysoki budżet  wyprowadzany na zewnątrz. Współpraca z organizacjami młodych w oparciu o starze i wolontariat potrzebny dla przyszłych kompetencji zawodowych np. uzyskania praktyki i dorobku zawodowego przy zdobywaniu uprawnień budowlanych. Dialog z młodzieżą w sprawie oczekiwań i marzeń dla miejsca  które będzie w przyszłości miejscem założenia ich rodzin i realizacji celów zawodowych, dialog ze społecznością, a nie monolog władz w sprawie oczekiwań inwestycyjnych, małych przebudów oraz sposobu na ich realizację.