Pomiń menu

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego która działa by wspierać sprawność osób 50+. Chcemy zachęcać do aktywnego życia osoby 50+, by każdy cieszył się jak najdłużej sprawnością i samodzielnością. Organizujemy programy rekreacji ruchowej oraz wydarzenia o charakterze rekreacyjnym by promować aktywny styl życia wśród dorosłych i starszych. Kierujemy nasze działania do osób dorosłych, starszych oraz dostosowujemy ofertę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Zrzeszamy 33 osoby. Nasi członkowie to instruktorzy rekreacji ruchowej o różnych specjalnościach oraz pracownicy dydaktyczni na wyższych uczelniach. Każda osoba pracuje na rzecz seniorów. W ramach działalności statutowej nasi członkowie realizują projekty aktywizujące osoby 50+.
W ramach edycji akcji Masz Głos 2023 chcielibyśmy kontynuować rozpoczęte w 2022 roku działania pt.: spacery sąsiedzkie bez barier. Rezultatem pomysłu ma być stworzenie dostępnej ścieżki spacerowej dla osób z niepełnosprawnościami w Józefowie oraz zorganizowanie spaceru sąsiedzkiego bez barier.