Pomiń menu

Klub Aktywnej Młodzieży - Stowarzyszenie EZG

Celem Klubu Aktywnej Młodzieży jest promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży, upowszechnianie wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości, bezinteresowności, akceptacji i tolerancji, organizowanie aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego, nawiązywanie stałej współpracy z organizacjami oraz instytucjami społecznymi, kulturalnymi i charytatywnymi a także pośredniczenie we włączaniu młodzieży do działań o charakterze wolontariackim.

Klub Aktywnej Młodzieży działa w ramach Stowarzyszenia EZG (Zgierz, woj. łódzkie).