Pomiń menu

FAUNA I FLORA POPOWIC (Archiwum)

Stowarzyszenie powołane z oddolnej inicjatywy mieszkańców, działające lokalnie, na terenie osiedla Popowice we Wrocławiu. Celem jest działalność w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Realizujemy i propagujemy inicjatywy, postaw i działania prowadzące do poprawy sytuacji bytowej osiedlowej fauny i flory, prowadzimy działania wspierające i integrujące lokalną społeczność. Tworzymy sieć wsparcia dla osób zajmujących się zwierzętami, roślinnością, wspieramy działalność społeczną i edukacyjną w temacie recyclingu i nie marnowania zasobów środowiskowych. Przeciwdziałamy dewastacji zieleni, reagujemy na wszelkie formy przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt i osób nimi się opiekującymi. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami na rzecz osiedla Popowice.