Pomiń menu

Forum Sołtysów ''Gromada'' (Archiwum)

Forum Sołtysów ”Gromada” jest to grupa nieformalna opierająca się na współpracy Sołtysów przy pisaniu wspólnych wniosków do władz samorządowych , pomagająca przy indywidualnych wnioskach i problemach które ma każde sołectwo. Forum integruje Sołtysów , co przekłada się na lepszą ich pracę w Sołectwach. Sama wymiana doświadczeń między Sołtysami bardzo dużo wnosi do dalszej ich działalności .