Pomiń menu

Fundacja 304.PL

Fundacja powstała w 2021 i działa na terenie całego kraju, jej celem jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pokrzywdzonym, w szczególności w postaci pomocy prawnej, prowadzenie działalności naukowej, oświatowej oraz edukacyjnej w zakresie realizacji konstytucyjnych zasad praworządności oraz równości wobec prawa. Działali już wcześniej, we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, nawiązali kontakt z Ministerstwem Sprawiedliwości i Prokuraturą. Dzięki ich inicjatywie, we współpracy z posłami i senatorami, w 2022 roku uchwalono tzw. „Ustawę Antylichwiarską”. Obecnie uczestniczą w pracach Zespołu Parlamentarnego do spraw przestępstw gospodarczych i lichwy. To właśnie z tej współpracy zrodziła się idea fundacji, której przyświeca niesienie pomocy poszkodowanym przestępstwami i dotkniętych lichwą. W swoje działania angażują wszystkich, którym temat patologii i ochrony najsłabszych nie jest obojętny, nie ograniczają się tylko do władz administracyjnych, ale angażują media, działaczy lokalnych, wolontariuszy. Do akcji Masz Głos zgłosili się ponieważ dostrzegają brak znajomości prawa i wiedzy w zakresie ścieżki kontaktu w sytuacjach trudnych, a także brak umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Chcieliby stworzyć broszurę informacyjną z ważnymi kontaktami i sytuacjami oraz zorganizować spotkania wskazujące na pozytywne skutki mediacji.