Pomiń menu

Fundacja AITWAR

Fundacja istnieje od 2013 roku. Naszym celem jest stworzenie miejsca przyjaznego wszystkim grupom społecznym, szczególnie cudzoziemcom, w formie „domu kultury”. Zależy nam na integracji międzykulturowej. W planach mamy pomoc cudzoziemcom
w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości oraz wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych – bez wykluczenia, z zasadą wzajemnej akceptacji i chęci poznania, z naciskiem na wzmacnianie umiejętności społecznych i kompetencji kluczowych.

Udało nam się zebrać sporą grupę odbiorców jednocząc ich wokół działań integracyjnych; jesteśmy w trakcie poszukiwania lokalu na działania, czekamy na spotkanie z Prezydentem Miasta na temat naszej inicjatywy, szukamy źródeł finansowania.