Pomiń menu

Fundacja Auxilium (Archiwum)

Jesteśmy młodą organizacją, która została założona w czerwcu 2019 roku. Założyciele – Fundatorzy to wieloletni pracownicy administracji zaangażowani w tworzenie kolejnych edycji programów regionalnych. Współautorzy wielu inicjatyw w obszarze rozwoju regionalnego wdrażanych na szczeblu regionalnym i krajowym. Celem naszej działalności jest szeroko rozumiane wsparcie, które chcemy dedykować mieszkańcom, instytucjom i przedsiębiorcom ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. W ramach dotychczas prowadzonej działalności podejmujemy współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i wspólnie podejmujemy się realizacji działań na rzecz społeczności lokalnych.