Pomiń menu

fundacja-busola-inicjatyw-pozarzadowych (Archiwum)

wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej i społecznej, inicjowanie idei audytu obywatelskiego i działań strażniczych,  dziennikarstwa obywatelskiego, wspieranie partnerskich i transparentnych relacji między sektorem pozarządowym, społecznym, przedsiębiorczym a administracją samorządową, wspieranie grup nieformalnych, inicjatyw oddolnych i organizacji pozarządowych.