Pomiń menu

Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła

Jesteśmy Rodzicami, którzy kochają wszystkie dzieci. Naszą misją jest przeciwdziałanie zagrożeniom wymierzonym w społeczność szkolną i przeciwdziałanie wykluczeniom. Pomagamy dzieciom i młodzieży szkolnej w nauce, odrabianiu lekcji, realizujemy zajęcia socjoterapeutyczne, dla osób z niepełnosprawnościami realizujemy zajęcia plastyczne i ruchowe. Działamy w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Ursynowie oraz angażujemy się wydarzenia dzielnicy i miasta st Warszawy, w akcje charytatywne.