Pomiń menu

Fundacja „Eco Senior”

Aktywizujemy seniorów poprzez działania związane z ekologią i ochroną przyrody w tym edukację oraz łączenie pokoleń.
Działamy w Kętrzynie zrzeszając ponad 90 członków i członkiń. Pracujemy na rzecz środowiska lokalnego i propagujemy życie eko oraz różne aktywności dla seniorów. Prowadzimy w Kętrzynie prężnie działający Klub Świata Seniora. Nasze akcje to: Cud, miód Senior, Sprzątanie Lasu, Eco Skrzynka Senioralna. Edukacja seniorów i wszystkie z nią związane aktywności pozwalają nam na utrzymywanie stałych relacji z grupą. Prowadzimy wypożyczalnię komputerów dla seniorów (bezpłatnie) i kawiarenkę internetową. S
przątamy ziemię raz w miesiącu w miejscu wyznaczonym przez Nadleśnictwo, jest to tzw. Górka Poznańska. Dajemy drugie życie  komputerom odzyskanym przy wymianie sprzętu w korporacji i przekazujemy w użyczenie seniorom.

W ramach akcji Masz Głos 2023 założyliśmy ogólnodostępne grządki – tzw. Eco Skrzynki Senioralne, we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr. 5 w Kętrzynie, bazując na naszych wcześniejszych  doświadczeniach. Siejemy i sadzimy rośliny kwiatowe miododajne oraz urządzamy w skrzynkach łąkę miododajną. W ramach zajęć z młodzieżą prowadzimy warsztaty o pszczołach.

W 2024 roku mamy 3 edycję Eco Skrzynki Senioralnej. W dwóch przedszkolach seniorzy, młodzież z SP Nr 5 oraz przedszkolaki z dwóch miejskich przedszkoli Malinka i Smerfowa Kraina (przedszkole integracyjne) będą prowadzili 12 hodowli warzyw i kwiatów. Młodzież otworzy kanał na Tik Toku oraz Youtube. Raz w miesiącu młodzież będzie prowadziła szkolenie dla przedszkolaków o hodowanych roślinach i będą to kroki do otrzymania odznaki EcoPrzedszkolaka. 

W instalację skrzynek i pielęgnację roślin swój wkład zadeklarowali pracownicy Urzędu Miasta. Po wybraniu nowej Rady Miasta chcemy również zaprosić nowo wybranych radnych.